Thiên Chúa đã dựng nên chúng từ hư vô – Suy niệm theo WAU, ngày 17.11.2021

0

 Bro. Paul Thanh Vu, SDD – chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us, November 2021

Thật không thể tưởng tượng được việc người mẹ sẽ như thế nào trong bài đọc một của ngày hôm nay. Bảy người con trai của bà bị dọa giết chết nếu không chối bỏ đức tin của mình. Bà sẽ nói gì với họ? Bà có thể bảo họ từ bỏ đức tin và tự cứu lấy mình. Hoặc bà có thể hứa rằng họ sẽ luôn được nhớ đến như những anh hùng nếu họ giữ vững phong độ.

Bà đã không làm theo cách nào cả. Thay vào đó, vì đứa con trai cuối cùng của bà đang bị đe dọa, bà thúc giục nó hướng mắt lên cao thay vì hướng vào trong. Bà nói với con trai mình, con hãy nhìn lên trời và thấy rằng trong quyền năng của mình, Thiên Chúa đã tạo dựng mọi thứ từ hư không. Làm thế nào lời khuyên ấy lại trở nên hữu ích?

Khi tâm trí của con trai bà có lẽ đang giằng co giữa sợ hãi và quyết tâm, giữa can đảm và đau buồn, mẹ cậu đã cho cậu một cứu cánh. Hãy nhìn lên! Ở giữa mối đe dọa rất thực đối với mạng sống của mình, anh có thể thấy rằng Chúa Trời còn vĩ đại hơn kẻ tra tấn dã man này. Chắc chắn rằng Thiên Chúa đã tạo ra vũ trụ đủ lớn để chăm sóc anh ấy cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Khi nhìn xa hơn vào vương quốc được tạo ra với chính Đấng Tạo Hóa, anh có thể tìm thấy hy vọng về Thiên đàng và sức mạnh để chịu đựng những gì có thể xảy đến.

Nhìn lên cũng có thể là một cứu cánh cho chúng ta. Có thể dễ dàng hướng nội khi chúng ta đối mặt với một số loại thử thách. Chúng ta có thể bị cám dỗ để tự hỏi tại sao chúng ta lại trải qua điều này, hoặc cảm thấy bị đơn độc một cách vô cớ, hoặc tập trung vào nỗi sợ hãi của chúng ta. Nhưng hướng mắt lên trên có thể cho chúng ta một góc nhìn mới. Nó có thể giúp nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa vĩ đại hơn những thách thức hoặc vấn đề của chúng ta. Và sự nhận ​​thức đó có thể giúp chúng ta tin tưởng vào Ngài.

Thiên Chúa biết không dễ để thay đổi quan điểm của chúng ta như thế này. Nhưng những người trai trẻ này trong bài đọc một là điển hình cho chúng ta. Các vị tử đạo qua các thời đại cũng vậy, những người đã có thể vui mừng đối mặt với đau khổ và cái chết. Chúng ta cũng có kinh nghiệm sống của bạn bè và gia đình của chúng ta, những người đã chịu đựng gian khổ bằng cách luôn dõi theo Thiên Chúa, Đấng tạo dựng nên các tầng trời. Hãy để chúng truyền cảm hứng cho bạn nhìn lên Thiên Chúa và tìm thấy sức mạnh để noi gương họ.

Lạy Cha trên trời, xin giúp con hướng nhìn lên Cha.

***

DAILY MEDITATION: 2 MACCABEES 7:1, 20-31

God did not make them out of existing things. (2 Maccabees 7:28)

It’s impossible to imagine what it must have been like to be the mother in today’s first reading. Her seven sons were threatened with death if they didn’t deny their faith. What would she say to them? She could tell them to give in and save themselves. Or she could promise that they would always be remembered as heroes if they held fast.

She did neither one. Instead, as her last son was being threatened, she urged him to turn his eyes upward rather than inward. Look to the heavens, she told her son, and see that in his power, God made everything from nothing. How is that kind of advice helpful?

When her son’s mind was probably racing between fear and determination, between courage and grief, his mother gave him a lifeline. Look up! In the midst of the very real threat to his life, he could see that the God of heaven was greater than this cruel torturer. Surely the God who made the universe was big enough to take care of him no matter what happened. As he looked beyond the created realm to the Creator himself, he could find the hope of heaven and the strength to endure what might come.

Looking up can be a lifeline for us as well. It can be easy to turn inward when we confront some type of challenge. We might be tempted to wonder why we’re going through this, or feel unjustly singled out, or focus on our fears. But turning our eyes upward can give us a new perspective. It can help remind us that God is bigger than our challenges or problems. And that knowledge can help us trust in him.

God knows it’s not easy to shift our perspective like this. But these young men from our first reading are our examples. So are the martyrs throughout the ages who have been able to face suffering and death with joy. We also have the lived experience of our own friends and family who have endured hardship by keeping their eyes on the God who made the heavens. Let them inspire you to look up to God and find the strength to follow their example.

“Heavenly Father, help me to lift my eyes to you.”

Comments are closed.

phone-icon