Giải đáp thắc mắc về Thánh lễ (3 ngôn ngữ) – 16. Tại sao phải đứng lên khi nghe công bố Tin Mừng?

0

Được sự cho phép của Linh mục Giuse Vũ Thái Hòa, giáo sư Phụng vụ và là tác giả cuốn “40 câu hỏi về Thánh lễ”, Ban Truyền thông sẽ lần lượt đăng các câu hỏi và lời giải đáp cho những vấn đề mà nhiều người vẫn thường thắc mắc về Thánh lễ, nhằm giúp chúng ta hiểu hơn về những cử hành Phụng vụ mà chúng ta đã từng tham dự. Các câu hỏi và giải đáp này sẽ được đăng bằng ba ngôn ngữ: Tiếng Việt, English và Français để các bạn trẻ ở nước ngoài cũng có thể đọc được.

Người ta nói “vô tri bất mộ”. Am hiểu về Thánh lễ sẽ giúp chúng ta không chỉ “đi lễ” hoặc “xem lễ” mà còn tham gia vào các cử hành Phụng vụ cách tích cực, chủ động và linh hoạt hơn. Mong quý độc giả đón đọc và phổ biến rộng rãi cho nhiều người được biết, để kiến thức và niềm tin Công giáo được lan tỏa rộng rãi.

Xin cám ơn và xin Chúa chúc phúc lành cho quý vị!

TIẾNG VIỆT

16. Tại sao phi đứng lên khi nghe công b Tin Mng?

Trong thánh lễ, cộng đoàn ngồi khi nghe đọc hai bài Sách Thánh đầu tiên cũng như khi hát hoặc đọc thánh vịnh.

Nhưng chúng ta đứng lên khi nghe công bố Tin Mừng, vì là bài đọc quan trọng hơn cả.

Các bài Tin Mừng chứa đựng chính lời của Chúa Giêsu. Khi linh mục đọc Tin Mừng trong thánh lễ, chính Chúa Kitô đang hiện diện và nói với chúng ta. Tin Mừng thuật lại các việc và hành động của Chúa Giêsu. Do đó, khi nghe công bố Tin Mừng, chúng ta đứng lên để tỏ lòng tôn kính Chúa Giêsu, tôn kính những giáo huấn của Người, cũng như mọi việc Người làm.

ENGLISH

16. Why do we have to stand when listening to the proclamation of Gospel?

In Mass, the congregation sits when listening to the first two Sacred readings as well as to the singing or reading of the psalm.

But we stand when listening to the proclamation of the Good News, because it is the most important reading.

Gospel readings contain words of Jesus. When the priest reads the Gospel at Mass, it is Christ who is present and talking to us. The Gospel records Jesus’ works and actions. Therefore, when listening to the proclamation of the Good News, we stand up to show our respect toward Jesus, His teachings as well as His works.

FRANÇAIS

16. Pourquoi nous mettons-nous debout au moment de la lecture de l’Évangile?

À la messe, nous sommes assis durant la proclamation de la première et de la deuxième lecture. Il en va de même durant le chant ou la récitation du psaume.

Mais nous nous levons pour la proclamation et l’écoute de l’évangile parce que cette lecture est plus importante que les autres.

Les évangiles contiennent les paroles mêmes de Jésus. C’est Jésus lui-même qui y est présent et s’adresse à nous quand un ministre ordonné lit les évangiles à l’église. Les évangiles nous rappellent les faits et gestes de Jésus. En restant debout durant cette lecture, nous manifestons la très grande vénération que nous avons pour Jésus, pour ses paroles, pour tout ce qu’il a fait.

Comments are closed.

phone-icon