When you lift up the Son of Man… (John 8:28) – Suy niệm theo The WAU ngày 05.4.2022

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – April 2022

Tuesday April 5th 2022
Meditation: John 8, 21-30

When you lift up the Son of Man, then you will realize that I AM. (John 8:28)

What do you see when you raise your eyes to a crucifix?

When the Israelites looked at the bronze serpent, they saw the ugliness of their own sin. They saw reflected back to them the corrosive effect of their complaining and distrust. Their griping had bitten them, and it was deadly.

When you behold Jesus on the cross, you might see your cowardice, your indifference, or your cruelty. You might feel saddened to see this innocent man wounded and disfigured by your sins.

But don’t stop there. Continue to gaze at the crucifix, and you’ll find more than the effects of your sin. Just as the Israelites realized when they lifted their eyes to the bronze serpent, you’ll see that punishment is not God’s final word. You’ll see the forgiveness and healing that he is offering his wayward people. What you see on this cross is God’s solution to our rebellion. God refuses to give up on us. That cross is God’s way of dealing decisively with our sinfulness.

Look closer, and you can see in the eyes of Jesus not only sadness but overwhelming love. You can see his arms outstretched in mercy toward you and uplifted in obedience toward his Father. You realize there is no limit to his compassion and forgiveness.

If you linger long enough, you’ll see something beyond punishment, suffering, and sin. Something even beyond forgiveness. As Jesus said, “When you lift up the Son of Man, then you will realize that I am” (John 8:28). You’ll see that death is not his ultimate end. He will rise, and not only that, but he will raise you up with him. He will bring you into full union with the God who has loved you from before the dawn of creation.

Find a few moments this week to sit, stand, or kneel before a crucifix, whether it’s in a church or in your own prayer corner at home. Don’t worry about what to say. Just still your heart before Jesus and be there with him. Let him share with you his heartbreak and his overwhelming love.

“Jesus, crucified Lord, help me to grasp more deeply everything that you revealed on your cross.”

Thứ Ba tuần V Mùa Chay ngày 05.4.2022
Suy niệm: Ga 8, 21-30

Khi các ngươi giương cao Con Người lên, các ngươi sẽ nhận biết Ta là Hằng Hữu (Ga 8,28)

Bạn nhìn thấy gì khi ngước mắt lên một cây thánh giá?

Khi dân Israel nhìn con rắn bằng đồng, họ thấy tội lỗi của mình xấu xa. Họ nhìn thấy tác động cắn rứt của sự phàn nàn và mất lòng tin của họ quay ngược lại với họ. Sự cắn rứt của họ đã cắn họ, và nó gây chết người.

Khi nhìn thấy Chúa Giêsu trên thập tự giá, bạn có thể thấy sự hèn nhát, thờ ơ hoặc độc ác của mình. Bạn có thể cảm thấy đau buồn khi thấy người vô tội này bị thương và biến dạng vì tội lỗi của bạn.

Nhưng khoan dừng lại ở đó. Hãy tiếp tục nhìn vào cây thánh giá, và bạn sẽ tìm thấy nhiều điều hơn là hậu quả của tội lỗi của bạn. Cũng giống như dân Israel nhận ra khi họ ngước mắt lên con rắn bằng đồng, bạn sẽ thấy rằng hình phạt không phải là lời cuối cùng của Thiên Chúa. Bạn sẽ thấy sự tha thứ và chữa lành mà Ngài đang dành cho những người ương ngạnh của mình. Những gì bạn thấy trên thập tự giá này là giải pháp của Thiên Chúa cho cuộc nổi loạn của chúng ta. Thiên Chúa không chịu từ bỏ chúng ta. Thập tự giá đó là cách Thiên Chúa đối phó dứt khoát với tội lỗi của chúng ta.

Hãy nhìn kỹ hơn, và bạn có thể thấy trong đôi mắt của Chúa Giêsu không chỉ có nỗi buồn mà còn tràn ngập tình yêu thương. Bạn có thể thấy cánh tay của Ngài dang rộng ra với lòng thương xót đối với bạn và nâng cao tinh thần vâng lời đối với Cha của mình. Bạn sẽ nhận ra rằng không có giới hạn cho lòng từ bi và sự tha thứ của Ngài.

Nếu bạn nán lại đủ lâu, bạn sẽ thấy điều gì đó ngoài sự trừng phạt, đau khổ và tội lỗi. Một cái gì đó thậm chí vượt quá sự tha thứ. Như Chúa Giêsu đã nói: “Khi các ngươi giương cao Con Người lên, thì các ngươi sẽ nhận ra rằng Ta hằng hữu” (Ga 8,28). Bạn sẽ thấy rằng cái chết không phải là kết thúc cuối cùng của Ngài. Ngài sẽ sống lại, và không những thế, nhưng Ngài sẽ nâng bạn lên cùng với Ngài. Ngài sẽ đưa bạn vào sự kết hợp trọn vẹn với Thiên Chúa, Đấng đã yêu thương bạn từ trước buổi bình minh của tạo vật.

Tuần này, hãy tìm một vài khoảnh khắc để ngồi, đứng hoặc quỳ trước một cây thánh giá, cho dù đó là trong nhà thờ hay trong góc cầu nguyện của riêng bạn ở nhà. Đừng lo lắng về những gì phải nói. Chỉ còn trái tim bạn trước mặt Chúa Giêsu và ở đó với Ngài. Hãy để Ngài chia sẻ với bạn nỗi đau lòng và tình yêu tràn ngập của Ngài.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa bị đóng đinh, xin giúp con hiểu sâu xa hơn mọi điều Chúa đã bày tỏ trên thập tự giá của mình.

Comments are closed.

phone-icon