He had compassion for them – SN The WAU (05.7.2022)

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – July 2022

Tuesday July 5th 2022
Meditation: Matthew 9, 32-38

He had compassion for them (Matthew 9,36)

As part of her medical treatment, a woman had to give herself daily injections. Beyond the pain and burning of the shots, she sometimes bled from the injection site for several minutes. One day she heard a song that described Jesus as the “God who bleeds.” The next time she gave herself the injections, she imagined Jesus standing beside her and bleeding with her. Overwhelmed by God’s nearness, she was amazed that he would share this pain with her when no one else could.

During difficult times, we may feel as if God is far away. But in today’s Gospel, Jesus shows us that the opposite is true. In contrast to the unresponsive “gods” of gold and silver in the first reading, Jesus is moved with compassion when we feel troubled or abandoned (Hosea 8:4; Matthew 9:36). Unlike the inanimate objects that the psalmist describes, he is living and breathing (115:4-9). Rather than being unable to answer our cries for help, Jesus hears our every prayer and loves to comfort, heal, and free us. He is beside us at every moment, ever “close to the brokenhearted” (Psalm 34:19).

We know this is true, but sometimes it’s hard to recognize Jesus’ presence. Sometimes, as this woman experienced, songs or hymns can help us sense that the Lord is with us. As we listen to the words, we may become a little more hopeful. We may remember that even when we feel lost, we can trust that God loves us and is holding us close. We may recall his faithfulness, that he has never forsaken us. It may not always be an instant fix, but music has a unique way of bringing us into God’s presence.

Just as he had compassion for the crowds, Jesus wants to be close to you today. Think about a song that speaks to you. It may be a beloved hymn, a carol, or a chant. Try to find that song and listen to it again. Maybe even sing along. Be open to Jesus’ presence as you ask him to speak to you through the words. Allow yourself to be comforted that he is near. Let God fill you with his peace, and trust that he is always walking with you.

“Jesus, thank you for loving me.”

Thứ Ba tuần XIV Thường Niên
ngày 05.7.2022

Suy niệm: Mt 9, 32-38

Ngài chạnh lòng thương (Mt 9,36)

Trong quá trình điều trị y tế, một phụ nữ phải tự tiêm thuốc hằng ngày. Ngoài cảm giác đau đớn và bỏng rát khi tiêm, cô ấy đôi khi bị chảy máu từ vết tiêm trong vài phút. Một ngày nọ, cô nghe một bài hát mô tả Chúa Giêsu là “Thiên Chúa chảy máu”. Lần tiếp theo khi cô tự tiêm thuốc, cô tưởng tượng Chúa Giêsu đang đứng bên cạnh cô và cùng cô đang chảy máu. Choáng ngợp trước sự gần gũi của Thiên Chúa, cô ngạc nhiên rằng Ngài sẽ chia sẻ nỗi đau này với cô khi không ai khác có thể.

Trong những lúc khó khăn, chúng ta có thể cảm thấy như thể Thiên Chúa ở rất xa. Nhưng trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy điều ngược lại. Trái ngược với những “thần” vàng và bạc không phản ứng trong bài đọc một, Chúa Giêsu động lòng trắc ẩn khi chúng ta cảm thấy khó khăn hoặc bị bỏ rơi (Hs 8,4; Mt 9,36). Không giống như những đồ vật vô tri vô giác mà tác giả Thánh vịnh mô tả, Ngài đang sống và đang thở (115,4-9). Thay vì không thể đáp lại tiếng kêu cứu của chúng ta, Chúa Giêsu nghe mọi lời cầu nguyện của chúng ta và yêu thương an ủi, chữa lành và giải thoát chúng ta. Ngài ở bên cạnh chúng ta mọi lúc, luôn luôn “gần gũi với những người có tấm lòng tan nát” (Tv 34,19).

Chúng ta biết điều này là đúng, nhưng đôi khi thật khó để nhận ra sự hiện diện của Chúa Giêsu. Đôi khi, như người phụ nữ này đã trải nghiệm, các bài hát hoặc thánh ca có thể giúp chúng ta cảm nhận rằng Chúa đang ở với chúng ta. Khi chúng ta lắng nghe những lời nói, chúng ta có thể trở nên hy vọng hơn một chút. Chúng ta có thể nhớ rằng ngay cả khi cảm thấy mất mát, chúng ta có thể tin tưởng rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta và đang giữ chúng ta lại gần. Chúng ta có thể nhớ lại sự trung thành của Ngài, rằng Ngài chưa bao giờ từ bỏ chúng ta. Nó có thể không phải lúc nào cũng có thể khắc phục được ngay lập tức, nhưng âm nhạc có một cách độc đáo để đưa chúng ta đến với sự hiện diện của Thiên Chúa.

Cũng như Ngài có lòng trắc ẩn đối với đám đông, Chúa Giêsu muốn ở gần bạn hôm nay. Suy nghĩ về một bài hát nói với bạn. Nó có thể là một bài thánh ca, một bài đáp ca hoặc một bài thánh ca được yêu thích. Cố gắng tìm bài hát đó và nghe lại. Thậm chí có thể hát theo. Hãy cở i mở với sự hiện diện của Chúa Giêsu khi bạn cầu xin Ngài nói với bạn qua lời nói. Hãy cho phép bản thân được an ủi rằng Ngài đang ở gần. Hãy để Chúa ban tràn đầy bình an cho bạn và tin tưởng rằng Ngài luôn đồng hành với bạn.

Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa đã yêu thương con.

Comments are closed.

phone-icon