Unless you turn and become like children… – WAU 09.8.2022

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us –  August 2022

Tuesday August 9th 2022
Meditation: Matthew 18, 1-5. 10. 12-14
Unless you turn and become like children… (Matthew 18:3)

Hollywood loves to make movies in which children find themselves in adult bodies. These stories work because it’s entertaining to see an adult exhibiting the naïveté or mannerisms of a child. But that’s not what Jesus had in mind when he told us to become like children.

Jesus does not want us to become immature or goofy like the adults-turned-kids in the movies. Rather, he wants us to grow in the virtues that we see in children. He doesn’t want us to lose the wisdom or sense of judgment that we have learned; he wants us to add to them some of the childlike attributes that we may have lost along the way: humility and innocence, for example, as well as a willingness to trust people.

The ability to “become like children” doesn’t happen overnight as it does in the movies. It takes effort and practice to become alert to prideful or selfish thoughts that may harden our hearts. It also takes relying on the power of the Spirit for help rather than trying to change our hearts on our own.

It isn’t always easy to recapture our childlike innocence and trust—especially if we’ve been hurt in the past. That means we may get discouraged when we find ourselves falling back into patterns of cynicism or world-weariness or pride. But remember, becoming like children means coming to your heavenly Father. And like any good father, he is always proud whenever a child of his takes even a small step of progress. He rejoices every time you notice a fault and ask his help in overcoming it.

When Jesus said, “It is not the will of your heavenly Father that one of these little ones be lost,” he wasn’t just talking about children (Matthew 18:14). He was talking about all of God’s “little ones”—each one of us who is trying to live as his own beloved child. God doesn’t want you to get “lost” in the maze of “grown-up” life in this world. He wants to help you. He is always ready to forgive you, encourage you, and strengthen you.

“Lord, help me let go of my pride and self-centered ways so that I can become more like the child of God you created me to be.”

Thứ Ba tuần XVII Thường Niên
ngày 09.8.2022

Suy niệm: Mt 18, 1-5. 10. 12-14
Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ… (Mt 18,3)

Hollywood thích làm phim trong đó trẻ em thấy mình trong cơ thể người lớn. Những câu chuyện này khá thành công vì thật thú vị khi thấy một người lớn thể hiện cách cư xử hoặc cách cư xử ngây thơ của một đứa trẻ. Nhưng đó không phải là điều Chúa Giêsu nghĩ khi Ngài bảo chúng ta hãy trở nên giống như những trẻ nhỏ.

Chúa Giêsu không muốn chúng ta trở nên non nớt hoặc ngốc nghếch như những đứa trẻ bị người lớn biến thành trong phim. Đúng hơn, Ngài muốn chúng ta phát triển theo những đức tính mà chúng ta thấy ở trẻ em. Ngài không muốn chúng ta mất đi sự khôn ngoan hoặc khả năng phán đoán mà chúng ta đã học được; Ngài muốn chúng ta thêm vào chúng một số đặc tính trẻ thơ mà chúng ta có thể đã đánh mất trong suốt chặng đường: chẳng hạn như sự khiêm tốn và ngây thơ, cũng như sự sẵn sàng tin tưởng mọi người.

Khả năng “trở nên giống như trẻ nhỏ” không xảy ra trong một sớm một chiều như trong phim. Cần phải nỗ lực và luyện tập để trở nên tỉnh táo trước những suy nghĩ kiêu hãnh hoặc ích kỷ có thể khiến trái tim chúng ta chai cứng. Cũng cần phải dựa vào quyền năng của Thánh Thần để được giúp đỡ hơn là cố gắng thay đổi lòng mình.

Không phải lúc nào cũng dễ dàng lấy lại sự trong sáng và lòng tin như trẻ thơ của chúng ta – đặc biệt nếu chúng ta đã từng bị tổn thương trong quá khứ. Điều đó có nghĩa là chúng ta có thể nản lòng khi thấy mình rơi vào khuôn mẫu của sự hoài nghi hoặc chán nản hoặc tự hào về thế giới. Nhưng hãy nhớ rằng, trở nên giống như trẻ thơ có nghĩa là đến với Cha trên trời của bạn. Và giống như bất kỳ người cha tốt nào, Ngài luôn tự hào bất cứ khi nào một đứa con của mình tiến bộ dù chỉ là một bước nhỏ. Ngài vui mừng mỗi khi bạn nhận thấy lỗi lầm và nhờ Ngài giúp đỡ để khắc phục lỗi đó.

Khi Chúa Giêsu nói, “Không phải ý muốn của Cha các ngươi trên trời là một trong những trẻ nhỏ này bị hư mất”, Ngài không chỉ nói về trẻ em (Mt 18,14). Ngài đang nói về tất cả “những đứa con bé nhỏ” của Thiên Chúa – chính mỗi người trong chúng ta đang cố gắng sống như đứa con yêu dấu của chính Ngài. Thiên Chúa không muốn bạn “lạc lối” trong mê cung của cuộc sống “phát triển” trong thế giới này. Ngài muốn giúp bạn. Ngài luôn sẵn sàng tha thứ cho bạn, khuyến khích bạn và tiếp thêm sức mạnh cho bạn.

Lạy Chúa, xin giúp con từ bỏ sự kiêu ngạo và tự cao của mình để con có thể trở nên giống con của Chúa hơn mà Chúa đã tạo dựng nên con.

Comments are closed.

phone-icon