O Lord, you know me – Suy niệm theo WAU ngày 30.9.2022

0

Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us, Septemper 2022

 

Friday, September 30, 2022

O Lord, you have probed me and you know me.

Psalm 139:1-3, 7-10, 13-14

Poor Job! After many chapters of justifying himself, arguing with his friends, and shaking his fist at God for treating him unfairly, he is reduced to silence. For his part, God is confident in Job’s integrity and faithfulness, so he allows Job’s outrage to storm against him. Then at last, he answers Job. But God is not as interested in explaining himself to Job as he is in doing what David describes in today’s psalm—probing the inner workings of Job’s heart (139:1).

Why? Because God knows Job inside and out, and he loves him too much to leave him in his bitterness. So he helps Job see the ways he is missing the mark. “Have you ever in your lifetime commanded the morning?” he asks. “Tell me, if you know all” (Job 38:12, 18). God’s words help Job start to see that he has very little knowledge of the universe and even less control over it. God’s pointed questions reveal that despite Job’s righteousness, he doesn’t have all the answers. But through it all, God doesn’t condemn him; his love for Job never changes.

And so Job is reduced to silence. Realizing that he has spoken out of turn, he is humbled and repents. He comes to understand that, as the psalmist said, no matter where he flees, no matter how low he sinks, “even there your hand shall guide me, and your right hand hold me fast” (Psalm 139:10). Job’s heart is changed.

God knows us too, inside and out. He understands our thoughts from afar (see Psalm 139:2). He knows the ways we are following him faithfully, and he knows where we are missing the mark. It might not seem like fun to invite God to probe your heart. But seeing his love in the face of your failings can help you appreciate how he holds you fast no matter what. You’ll also see how this “probing” can prepare your heart for the blessings he has in store for you. This is what happens to Job at the end of his story. And if you look back over your own life, you’ll probably see how God has blessed you too.

“Lord, thank you that you are the One who knows me the best and who loves me the most!”

Thứ Sáu, ngày 30.9.2022

Ôi lạy Chúa, Chúa dò xét con và Chúa biết rõ con

Tv 139, 1-3. 7-10. 13-14

Tội nghiệp cho Gióp! Sau nhiều chương tự biện minh cho bản thân, tranh cãi với bạn bè và vung tay trước Thiên Chúa vì đã đối xử bất công với mình, ông chỉ còn biết im lặng. Về phần mình, Thiên Chúa tin tưởng vào sự ngay thẳng và trung thành của Gióp, vì vậy Ngài để cho sự phẫn nộ của Gióp bùng lên chống lại mình. Rồi cuối cùng, Ngài trả lời cho Gióp. Nhưng Thiên Chúa không quan tâm đến việc giải thích về chính mình cho Gióp như khi ông làm những gì Đavít mô tả trong Thánh vịnh hôm nay – dò xét hoạt động bên trong của Gióp (139,1).

Tại sao vậy? Bởi vì Thiên Chúa biết Gióp từ trong ra ngoài, và Ngài yêu thương ông quá nhiều đến nỗi để ông trong nỗi cay đắng. Vì vậy, Ngài giúp cho Gióp thấy được những cách ông còn thiếu sót. “Ngươi đã bao giờ trong đời mình ra lệnh cho buổi sáng chưa?” Ngài hỏi. “Hãy nói cho Ta biết, nếu ngươi biết tất cả” (G 38,12. 18). Những lời của Thiên Chúa giúp Gióp bắt đầu thấy rằng ông có rất ít kiến ​​thức về vũ trụ và thậm chí còn ít kiểm soát được vũ trụ. Những câu hỏi chỉ điểm của Thiên Chúa tiết lộ rằng dù Gióp công chính, nhưng ông không có tất cả các câu trả lời. Nhưng qua tất cả, Thiên Chúa không lên án ông; tình yêu của Ngài đối với Gióp không bao giờ thay đổi.

Và vì vậy Gióp đành phải im lặng. Nhận ra rằng mình đã lên tiếng quá đáng, ông đã hạ mình và ăn năn. Ông hiểu rằng, như tác giả Thánh vịnh đã nói, bất kể ông có chạy trốn ở đâu, dù ông có lặn sâu đến đâu, “ngay tại đó bàn tay của Chúa sẽ đưa dẫn tôi, và bàn tay phải của Chúa nắm giữ tôi nhanh chóng” (Tv 139,10). Tâm hồn của Gióp đã thay đổi.

Thiên Chúa cũng biết chúng ta, từ trong ra ngoài. Ngài hiểu suy nghĩ của chúng ta từ xa (xin xem Tv 139,2). Ngài biết những cách chúng ta đi theo Ngài một cách trung thành, và Ngài biết chúng ta đang thiếu dấu sót điều gì. Mời Thiên Chúa thăm dò trái tim bạn có vẻ không vui chút nào. Nhưng nhìn thấy tình yêu của Ngài khi đối mặt với những thất bại của bạn có thể giúp bạn đánh giá cao cách Ngài giữ bạn nhanh chóng cho dù thế nào đi nữa. Bạn cũng sẽ thấy cách “thăm dò” này có thể chuẩn bị tâm hồn của bạn để đón nhận những phước lành mà Ngài dành cho bạn. Đây là những gì xảy ra với Gióp ở cuối câu chuyện của mình. Và nếu bạn nhìn lại cuộc đời của chính mình, bạn có thể sẽ thấy Chúa cũng đã ban phước cho bạn như thế nào.

Lạy Chúa, con cảm ơn vì Chúa là Đấng hiểu con nhất và cũng là người yêu con nhất!

Khốn cho ngươi, hỡi Khoradin! Khốn cho ngươi, hỡi Bếtxaiđa!

Lc 10, 13-16  

Đây là những lời khá gay gắt! Những lời tuyên bố của Chúa Giêsu về sự khốn đối với các thành nơi Ngài rao giảng có thể nghe như thể Ngài đang hứa trả đũa họ vì đã từ chối sứ điệp của Ngài. Chúng ta có thể hiểu rằng Ngài sẽ nổi cơn thịnh nộ và tiêu diệt bất cứ ai không hối cải về tội lỗi của mình.

Nhưng có điều gì đó không ổn với bức tranh này. Chúa Giêsu không nhạy cảm đến mức bắt nạt mọi người phải vâng lời. Đúng hơn, Ngài đang than thở về những gì sẽ xảy ra với những thành phố này vì họ thiếu ăn năn. Tất cả những phép lạ mà Ngài đã thực hiện nơi họ, tất cả sự giáo huấn và những câu chuyện dụ ngôn của Ngài – tất cả đều nhằm cho họ thấy cuộc sống sẽ như thế nào nếu họ quay lại với Thiên Chúa và bắt đầu đối xử với nhau bằng lòng nhân từ và trắc ẩn.

Sự hủy diệt mà Chúa Giêsu tiên báo sẽ đến, không phải từ tay Ngài, nhưng chính từ tay con người. Như Thánh Phaolô đã từng viết, “Nếu anh em cứ cắn xé và đay nghiến lẫn nhau, thì hãy coi chừng anh em đang tiêu diệt lẫn nhau đấy” (Gl 5,15).

Ăn năn không có nghĩa là chỉ nói “Tôi xin lỗi”. Nó có nghĩa là xoay chuyển cuộc sống của chúng ta. Nó có nghĩa là cầu xin Chúa ban cho ân sủng của Ngài khi chúng ta cố gắng thay đổi hành vi của mình. Đây là điều mà Chúa Giêsu hy vọng sẽ xảy ra ở các thành phố này. Nhưng nó đã không xảy ra. Họ vẫn vướng trong tội lỗi của mình, bất chấp tất cả những minh chứng về tình yêu, quyền năng và lòng thương xót của Thiên Chúa mà Chúa Giêsu đã cho họ thấy.

Chúa Giêsu biết chúng ta có thể dễ dàng nhượng bộ trước những cám dỗ như tham lam, đố kỵ, oán giận và dâm dục. Ngài cũng biết những tội lỗi này nguy hiểm như thế nào. Đó là lý do tại sao Ngài đã đi xa đến mức chết cho chúng ta: để giải thoát chúng ta khỏi những tội lỗi này và ban cho chúng ta tràn đầy Thần khí tình yêu của Ngài.

Chúa Giêsu nói những lời này sau khi Ngài rời bỏ Galilê và bắt đầu đi lên Giêrusalem (Lc 9,51). Ngài đã làm tất cả những gì có thể, và đã đến lúc phải tiến về phía thập tự giá. Chẳng phải thật tuyệt vời khi Ngài không “bỏ rơi” chúng ta sao? Ngày qua ngày, Ngài cho chúng ta vô số cơ hội để ăn năn, thay đổi tâm hồn và hành vi của mình, và mang lại kết quả có thể thay đổi không chỉ chúng ta, mà cả những người xung quanh chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con sống một đời sống ăn năn và thay đổi thật sự.

 

Comments are closed.

phone-icon