… Immediately went to arrest him – Suy niệm theo WAU ngày 21.01.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, January, 2023
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

His relatives… immediately went to arrest Him (Mk 3:21)

This short Gospel passage highlights a shocking Gospel theme. Many of Jesus’ own relatives failed to grasp his identity as the Son of God. They saw him only as “the carpenter, the son of Mary” (Mark 6:3). They even considered him “out of his mind” (3:21)!

How different Jesus was from earthly rulers! Among the conquering kings of history, you rarely hear of relatives rejecting them. Instead, their family members considered it to their advantage to associate themselves with whoever was in charge. They often leveraged their connections to gain titles and profitable offices.

But when Jesus began to act like the long-awaited Messiah-King of Israel, his relatives saw their connection to him as an embarrassment. They rushed to “seize” him early in his ministry as he began attracting huge crowds with his teaching and healing (Mark 3:21). It seems that his divine nature had remained hidden during all the time that he lived in the quiet village of Nazareth, but now it was bursting forth in deeds of power and rumors of a new teaching that had come from God himself.

In some ways, God still remains “hidden” today-in his followers. He doesn’t always reveal himself in flashy demonstrations of power or bursts of heavenly glory. But he does reveal himself in the ordinary, in our works of love and mercy. These works won’t bring you power, fame, or wealth, but that’s okay. There’s a different power at work in those who minister in his name, the power to change human hearts.

So seek out the Lord Jesus hidden in the Eucharist, in the priest hearing your confession, in the prayerful reading of the Bible, and in parents loving their families. Find him in a friend’s compassion, in your spouse’s patience, and in the distressing disguise of the poor. Jesus is there. He sees and inhabits them all. He sees and values your own hidden sacrifices, too. He is humble enough to be “hidden” within you.

“Jesus, open my eyes to see you. Make me like you, Lord.”

Bà con của Ngài… liền đi bắt Ngài (Mc 3,21)

Đoạn Tin Mừng ngắn này làm nổi bật một chủ đề Tin Mừng gây sốc. Nhiều người thân của Chúa Giêsu không hiểu được danh tính của Ngài là Con Thiên Chúa. Họ chỉ xem Ngài là “anh thợ mộc, con bà Maria” (Mc 6,3). Thậm chí họ còn cho rằng Ngài “mất trí” (3,21)!

Chúa Giêsu khác với những người cai trị thế gian biết bao! Trong số các vị vua chinh phục trong lịch sử, bạn hiếm khi nghe nói về những người thân từ chối họ. Thay vào đó, các thành viên trong gia đình họ coi việc liên kết với bất kỳ ai chịu trách nhiệm là có lợi cho họ. Họ thường tận dụng các mối tương quan của mình để đạt được các danh xưng và chức vụ có lợi nhuận.

Nhưng khi Chúa Giêsu bắt đầu hành động như Đấng Mêsia – Vua của Israel được chờ đợi từ lâu, những người thân của Ngài thấy mối liên hệ của họ với Ngài là một điều đáng xấu hổ. Họ vội vã “bắt lấy” Ngài ngay từ đầu trong chức vụ của Ngài khi Ngài bắt đầu thu hút đám đông bằng cách giảng dạy và chữa bệnh (Mác 3:21). Dường như bản chất thiêng liêng của Ngài đã bị che giấu trong suốt thời gian Ngài sống ở ngôi làng Nagiarét yên tĩnh, nhưng giờ đây nó bùng phát trong những hành động quyền năng và tin đồn về một giáo lý mới đến từ chính Chúa.

Theo một cách nào đó, ngày nay Thiên Chúa vẫn “ẩn mình” – trong các môn đệ của Ngài. Không phải lúc nào Ngài cũng bộc lộ bản thân trong những màn thể hiện quyền lực hào nhoáng hay sự bùng nổ vinh quang trên trời. Nhưng Ngài tỏ mình ra trong những điều bình thường, trong những công việc yêu thương và lòng thương xót của chúng ta. Những tác phẩm này sẽ không mang lại cho bạn quyền lực, danh tiếng hay sự giàu có, nhưng điều đó không sao cả. Có một sức mạnh khác đang hoạt động nơi những người phục vụ nhân danh Ngài, sức mạnh thay đổi trái tim con người.

Vì vậy, hãy tìm kiếm Chúa Giêsu ẩn mình trong Bí tích Thánh Thể, trong việc linh mục giải tội cho bạn, trong việc đọc Kinh thánh trong lời cầu nguyện và trong cha mẹ yêu thương gia đình của họ. Tìm Ngài trong lòng trắc ẩn của một người bạn, trong sự kiên nhẫn của người bạn đời của bạn và trong sự ngụy trang đau khổ của người nghèo. Chúa Giêsu ở đó. Ngài nhìn thấy và sinh sống tất cả. Ngài cũng nhìn thấy và đánh giá cao những hy sinh tiềm ẩn của bạn. Ngài đủ khiêm nhường để “ẩn mình” trong bạn.

Lạy Chúa Giêsu, xin mở mắt cho con được thấy Chúa. Xin làm cho con nên giống như Chúa, Chúa ơi.

Comments are closed.

phone-icon