Ai đến với tôi mà không dứt bỏ … – SN theo WAU ngày 08.11.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, November 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

A dating couple spends months, even years, getting to know one another before they decide to get married. Once they’re engaged, things get really exclusive. They spend most of their free time together while other relationships take a back seat. When they marry, they commit to be true to one another forever. But that commitment brings them joy because they have found the love of their life.

Our relationship with Jesus is a bit like that. We want to focus our whole hearts on him—on being with him and following his will for our lives. We decide that everything else comes second to our love for him.

That’s what Jesus means when he talks about “hating” in today’s Gospel (Luke 14:26). The Greek word here is miseo, which can mean to love something or someone less. So when Jesus talks about “hating,” he is not talking about our modern understanding of hate, which implies an intense dislike. He is saying that in comparison to him, everything else pales. He’s urging us to renounce one choice—one “love”—in favor of another (Matthew 10:37).

In practice, that means looking at all of our actions and all of our relationships through his eyes. We see how worthy Jesus is of our love, and we realize that loving him is always the best choice. Sometimes that means we give up one good thing for something even better. That’s why, for example, we might give up our lunch break so that we can worship the Lord at Mass. We’re choosing to spend time with the One who loves us the most.

Putting Jesus first also means “going against the grain” at times. We see how holy Jesus is, and we want to stay close to him. That means we may choose not to participate in something that others around us seem comfortable with, such as gossip. But that doesn’t mean we literally “hate” anyone. It just means that we are staying close to Jesus—and staying true to him, as a husband or wife is true to their spouse.

With all that in mind, let’s put Jesus first today!

“Lord, help me to choose you above all else.”

Một cặp đôi dành nhiều tháng, thậm chí nhiều năm để tìm hiểu nhau trước khi quyết định kết hôn. Một khi họ đã đính hôn, mọi thứ sẽ trở nên thực sự độc quyền. Họ dành phần lớn thời gian rảnh rỗi bên nhau trong khi những mối liên hệ khác bị xếp sau. Khi kết hôn, họ cam kết sẽ chung thủy với nhau mãi mãi. Nhưng sự cam kết đó mang lại cho họ niềm vui vì họ đã tìm được tình yêu của đời mình.

Mối liên hệ của chúng ta với Chúa Giêsu cũng giống như vậy. Chúng ta muốn tập trung toàn bộ tâm hồn mình vào Ngài – vào việc ở bên Ngài và làm theo ý muốn của Ngài cho cuộc sống của chúng ta. Chúng ta quyết định rằng mọi thứ khác đều đứng thứ hai sau tình yêu của chúng ta dành cho Ngài.

Đó là điều Chúa Giêsu muốn nói khi nói về “ghét” trong bài Tin Mừng hôm nay (Lc 14,26). Từ Hy Lạp ở đây là miseo, có nghĩa là yêu cái gì đó hoặc ai đó ít hơn. Vì vậy, khi Chúa Giêsu nói về “ghét”, Ngài không nói về cách hiểu hiện đại của chúng ta về sự ghét, vốn hàm ý một sự ghét bỏ mãnh liệt. Ngài đang nói rằng so với Ngài, mọi thứ khác đều nhạt nhòa. Ngài đang thúc giục chúng ta từ bỏ một lựa chọn – một “tình yêu” – để chọn một lựa chọn khác (Mt 10,37).

Trong thực tế, điều đó có nghĩa là nhìn mọi hành động và mọi mối liên hệ của chúng ta qua con mắt của Ngài. Chúng ta thấy Chúa Giêsu xứng đáng với tình yêu của chúng ta như thế nào và chúng ta nhận ra rằng yêu mến Ngài luôn là lựa chọn tốt nhất. Đôi khi điều đó có nghĩa là chúng ta từ bỏ một điều tốt để có được điều gì đó còn tốt hơn. Đó là lý do tại sao, chẳng hạn, chúng ta có thể bỏ giờ nghỉ trưa để thờ phượng Chúa trong Thánh lễ. Chúng ta chọn dành thời gian cho Đấng yêu thương chúng ta nhất.

Đặt Chúa Giêsu lên hàng đầu đôi khi cũng có nghĩa là “đi ngược lại xu hướng”. Chúng ta thấy Chúa Giêsu thánh thiện biết bao và chúng ta muốn ở gần Ngài. Điều đó có nghĩa là chúng ta có thể chọn không tham gia vào điều gì đó mà những người xung quanh chúng ta có vẻ thoải mái, chẳng hạn như tán dóc. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta “ghét” bất kỳ ai theo đúng nghĩa đen. Điều đó chỉ có nghĩa là chúng ta đang ở gần Chúa Giêsu – và sống trung thực với Ngài, như một người chồng hay người vợ trung thực với người phối ngẫu của mình.

Với tất cả những điều đó trong tâm trí, hôm nay chúng ta hãy đặt Chúa Giêsu lên hàng đầu!

Lạy Chúa, xin giúp con chọn Chúa trên hết mọi sự.

Comments are closed.

phone-icon