Ý nghĩa các hình ảnh về cực hình trong hỏa ngục

0

tai-xuog-15Phải chăng nơi đó cũng có hành lang dẫn vào tù ngục và hầm đá? Chắc chắn là không! Nhưng bất cứ ai đứng ngoài các lời hứa gắn liền với các lệnh truyền xuất phát từ trời cao đều sống mòn mỏi trong chỗ tối tăm bên ngoài, bởi vì lệnh truyền của Thiên Chúa là ánh sáng (xc. Tv 119, 105). Và ai sống mà không có Đức Kitô cũng sống mòn mỏi trong chỗ tối tăm bên ngoài, bởi vì Đức Kitô là ánh sáng soi chiếu từ bên trong (Ga 1, 9 ; 12, 35t.).

Vậy nghiến răng ở đây không có nghĩa thể xác, lửa đời đời cũng không có nghĩa thể lý, và giòi bọ cũng không được hiểu theo nghĩa đen. Sở dĩ người ta nói như thế là tại vì nếu không có ai tìm cách nấu cho tiệt tội lỗi của mình bằng một nếp sống có thể nói là kiêng khem tiết độ mà cứ phạm tội này lẫn vào với tội khác, thì kẻ đó khác nào như trúng thực vì tội cũ cùng tội mới, và phát sốt lên do lửa nơi mình và suy sụp vì giòi bọ trong lòng mình (xc. Is 66,24). Vì thế, ngôn sứ Isaia mới cảnh cáo: “Hãy đâm đầu vào đống lửa chính các ngươi đã đốt lên”.(Is 50,51). Lửa ở đây là do tình trạng tội lỗi đáng buồn gây ra. Giòi bọ là vì tội lỗi phi lý của linh hồn đánh vào tâm hồn và ý thức của kẻ phạm tội và như thể gặm nhấm lòng dạ lương tâm, chúng phát ra như giòi bọ lúc nhúc từ thân mình kẻ tội lỗi. Chính vì thế mà Chúa cũng dùng Isaia mà phán dạy: “Mọi người sẽ thấy xác những kẻ phản loạn chống lại Ta, vì giòi bọ rúc rỉa chúng sẽ không chết, lửa thiêu đốt chúng sẽ không tàn lụi” (Is 66, 24).

Nghiến răng cũng chỉ để lộ ra cái tâm trạng đau xót ân hận của kẻ tội lỗi đã ăn năn hối cải quá muộn, đã than khóc quá muộn, đã giận mình quá muộn vì các tội lỗi mà mình đã phạm một cách gian giảo ngoan cố.

(Thánh Ambrôxiô, Chú giải Phúc Âm Luca VII, 204-206, trích từ Gottfried Bachl, Cánh chung luận qua các tác giả, tập I, Đại chủng viện Thánh Giuse, tr. 251-252)

Comments are closed.

phone-icon