Hình ảnh tĩnh tâm năm 2019 – đợt III ( tại Tu Hội Bác Ái Phú Dòng )

0

HÌNH ẢNH TĨNH TÂM NĂM 2019 – ĐỢT III
TẠI TU HỘI BÁC ÁI PHÚ DÒNG
Vị giảng tĩnh tâm: CHA SIMON HÒA – TRƯƠNG HỮU LỄ

Ban truyền thông

Comments are closed.

phone-icon