Suy niệm với Mẹ Maria, ngày 07.12

0

                                              Thứ Bảy ngày 07/12/2013   

Mt 9,35 – 10,1.6-8

“Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương” (Mt 9,36).

Như Mẹ: Vì tình yêu vô biên, Chúa Giêsu đã tự hiến mình để mang lại hạnh phúc vĩnh cửu cho con người. Trải qua kiếp phàm trần, Chúa Giêsu cảm thông với những yếu đuối của con người. Tình yêu của Người biểu lộ sống động và cụ thể cho tất cả mọi người, đặc biệt những ai vất vưởng lầm than.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin ban cho chúng con trái tim của Chúa để chúng con biết rung động trước nỗi khốn khổ của tha nhân và nhanh tay giúp họ theo điều kiện có thể của chúng con.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ dạy con biết sống bác ái và cảm thông như Chúa và Mẹ, để mỗi ngày con góp phần vào việc cải tạo thế giới, xây dựng một nền văn minh tình thương cho nhân loại.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu làm phép lạ tại tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được noi gương Đức Mẹ mà vững tin vào Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.