Suy niệm với Mẹ Maria, ngày 08.12

0

             Chúa Nhật II Mùa Vọng Năm A – ngày 08/12/2013      

Mt 3,1-12

“Anh em hãy sám hối vì Nước Trời đã đến gần” (Mt 3,2).


Như Mẹ: Sám hối là sự quyết tâm và đi đến hành vi dứt bỏ thế tục để quay về với Thiên Chúa. Nước Trời đã đến gần. Đến với Đức Giêsu, tin vào Người và làm theo lời Người là đang sống trong Nước Trời.

Với Mẹ: Lạy Chúa, vì quá lo toan cho cuộc sống đời này, chúng con dường như chẳng còn thời gian quan tâm đến Nước Trời. Lạy Chúa, xin biến đổi chúng con, để chúng con biết tin vào Chúa và biết lo tìm kiếm Nước Trời và đức công chính của Chúa.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ dạy con biết thay đổi cuộc sống qua suy tư và hiểu biết, và tin thật có cuộc sống vĩnh cửu trong Nước Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được tin vào lòng Chúa thương xót và siêng năng lãnh nhận bí tích Giao Hoà.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.