Suy niệm với Mẹ Maria, ngày 24.12

0

Thứ Ba ngày 24/12/2013

Lc 1,67-79

“Vầng Đông từ chốn cao vời viếng thăm ta” (Lc 1,78).

Như Mẹ: Dân chúng đang lần bước trong bóng tối của tội lỗi, vì nguyên tổ bất tuân lệnh Thiên Chúa. Vốn nhân hậu và giàu lòng thương xót, Thiên Chúa đã cho Vầng Đông xuất hiện và chiếu sáng thế giới để xua tan bóng đêm của sự chết, đó chính là Đức Giêsu. Người đã đến để đưa chúng ta về với Thiên Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã thương loài người tội lỗi chúng con. Chúng con biết rằng mình không xứng đáng lãnh nhận ân huệ này của Chúa, nhưng Chúa vẫn mãi mãi yêu thương chúng con. Chúng con quyết bước vào đường ánh sáng của Chúa để được ơn cứu độ.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ dạy chúng con bước theo Chúa Giêsu là Ánh Sáng đích thực.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh) 

Comments are closed.