Suy niệm với Mẹ Maria, ngày 05.01

0

 Chúa Nhật ngày 05/01/2014 

LỄ CHÚA HIỂN LINH 

Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người bên phương Đông” (Mt 2,2b)

Như Mẹ: Nhờ ánh sáng của ngôi sao, các đạo sĩ đã tìm được Hài Nhi. Nhờ khao khát và lòng yêu mến, họ đã ra đi tìm gặp thấy Đấng Cứu Thế. Ngày hôm nay, Con Chúa vẫn đang hiển linh, Người không ngừng lên tiếng mời gọi chúng ta đến gặp Người qua vạn vật, qua tha nhân mà chúng ta gặp gỡ và qua từng biến cố mà chúng ta đang chứng kiến trong cuộc sống.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin ban cho chúng con ơn đức tin để nhìn ra Chúa luôn hiện diện trong cuộc sống. Xin ban cho chúng con lòng khao khát gặp gỡ Chúa như các nhà đạo sĩ xưa, để chúng con vượt thắng những cản trở mà tìm được Chúa và lòng chúng con tràn niềm vui.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp con vượt qua mọi rào cản miễn sao gặp được Thiên Chúa là niềm vui thoả của lòng con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.