Suy niệm với Mẹ, ngày 06.01

0

Thứ Hai ngày 06/01/2014

“Anh em hãy sám hối vì Nước Trời đã đến gần” (Mt 4,17)


Như Mẹ: Chúa Giêsu đến trần gian để dạy cho chúng ta con đường vào Nước Trời. Để vào được Nước Trời, con người cần nhận ra tình trạng tội lỗi của mình, biết sám hối và trông cậy vào lòng thương xót và ơn tha thứ của Thiên Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa, lời kêu gọi ăn năn, sám hối của Chúa Giêsu vẫn không ngừng vang lên trong tâm hồn chúng con. Nhưng vì quá lo toan công việc trần thế mà chúng con không nghe được, hay có nghe được thì chúng con cũng không mấy quan tâm. Xin Chúa giúp chúng con can đảm đoạn tuyệt với tội lỗi để mau quay về với Chúa, đón nhận Nước Trời.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con biết sám hối và tìm đến bí tích Hoà Giải để được đón nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.