Suy niệm với Mẹ, ngày 28.01

0

Thứ Ba 28/01/2014

Thánh Tôma Aquinô

Mc 3,31-35

“Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa,
người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi ” (Mc 3,35)

Như Mẹ: Chúa Giêsu đã mở một cánh cửa thật lớn cho nhân loại để bất cứ ai muốn trở nên người thân của Người đều có thể bước vào, chỉ với một điều kiện: Lắng nghe và thực hành lời Chúa dạy như Mẹ Maria hay các môn đệ. Thực tế hằng ngày, có rất nhiều người sống chung quanh chúng ta, đang miệt mài sống Lời Chúa, và hết lòng cho Tin Mừng.

Với Mẹ: Lạy Chúa, điều kiện Chúa đưa ra chẳng khó khăn mấy, có chăng khó khăn là vì chúng con chưa yêu Chúa đủ, chưa tin Chúa đủ để sống như lời Chúa dạy. Xin thêm sức cho chúng con để một khi chúng con đã hiểu thì cũng dám sống như Chúa dạy.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con luôn biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa như Mẹ khi xưa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin cho được ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh)

Comments are closed.