Suy niệm với Mẹ, ngày 29.01

0

Thứ Tư 29/01/2014

Mc 4,1-20

“Người gieo giống đi ra gieo giống” (Mc 4,3)

Như Mẹ: Hằng ngày, Chúa vẫn không ngừng đổ ơn sủng xuống trên mỗi người chúng ta, qua lời Chúa, qua các biến cố xảy đến chung quanh chúng ta. Thế nhưng vì ngoan cố, vì chai lì, vì thờ ơ nên ơn cứu độ của Chúa không sinh hoa kết quả nơi chúng ta, và như thế chúng ta không thể mang được ân huệ mà mình đã đón nhận được từ Chúa chia sẻ cho người khác.

Với Mẹ: Chúa ơi, xin giúp chúng con ý thức được sự yếu đuối của mình để biết sống tin cậy vào Chúa. Xin Chúa mở lòng chúng con để tâm hồn của mỗi chúng con trở thành mảnh đất tốt cho hạt giống Lời Chúa được sinh hoa kết trái.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin cùng chúng con vun trồng hạt giống lời Chúa trong tâm hồn chúng con để chờ ngày kết trái đơm bông.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên đàng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.