Thầy đây, đừng sợ !

0

      (Mc 6,45-52)

Ôi lạy Chúa biển đời đang sôi động
Giữa muôn ngàn vũ bão cũng ập theo
Chúa muốn con phải cầm chắc tay chèo
Mặc sóng gió, đêm đen giăng ngập lối.

Đừng để cho tâm hồn ra u tối,
Bật sáng lên bằng ngọn lửa tin yêu,
Dập tắt đi ngọn sóng của thủy triều,
Đang cuồn cuộn làm thuyền con chao đảo.

Hãy xua tan những gì là hư ảo
Là khổ đau và thử thách trong đời
Hãy mở lòng đón nhận Chúa ngay thôi
Có Ngài rồi vượt qua ngàn sợ hãi.

Bẫy trần gian con không còn e ngại
Bởi chính Ngài là sức mạnh của con
Và bình an sóng gió cũng không còn
Vì Ngài nói: “Chính Thầy đây đừng sợ”.

Nữ tu Thérèse Mai Thị Ngượi

Comments are closed.