Giáo án Giáo lý Hồng ân – tháng 4

0

GIÁO ÁN GIÁO LÝ HỒNG ÂN

THÁNG 4

KHỐI XƯNG TỘI

Lớp Xưng Tội 1

Bài 11: Đức Maria Mẹ Chúa Giêsu và mẹ Hội thánh  (tiết 1- tiết 2)

Lớp Xưng Tội 2

Bài 25: Điều răn VII:  Giữ sự công bằng  (tiết 1- tiết 2)  

Bài 26: Điều răn VIII: Tôn trọng sự thật  (tiết 1 – tiết 2)

KHỐI THÊM SỨC

Lớp Thêm Sức 1:

Bài 13: Tổ chức Hội Thánh

Lớp Thêm Sức 2:

Bài 27: Giữ sự công bằng

KHỐI SỐNG ĐẠO

Lớp Sống Đạo 1:

Bài17: Tổ chức Hội Thánh

Lớp Sống Đạo 2: 

Bài 34: Nhân đức

Lớp Sống Đạo 3:

Bài 50: Điều răn VIII: Tôn trọng sự thật

Bài 51: Giữ tư tưởng trong sạch

Comments are closed.