Suy niệm với Mẹ, ngày 06.4

0

Chúa Nhật 06/04/2014

Tuần V MC – Năm A

 Ga 11,1-45

“Anh Ladarô, hãy ra khỏi mồ” (Ga 11,44)

Như Mẹ: Biến cố Chúa Giêsu làm cho anh Ladarô sống lại giúp ta ý thức hơn về sự sống siêu nhiên, đó là đời sống ân sủng. Thiên Chúa là chủ sự sống. Ai tin vào Người thì sẽ được hạnh phúc với Chúa cả hồn lẫn xác. Ai tin theo Chúa sẽ được Chúa ban cho sự sống mới, và những ai trung thành bám vào Chúa như cành với thân cây nho thì sẽ không bao giờ phải chết.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin cho chúng con nhớ rằng, sự sống thay đổi chứ không mất đi, và khi nơi nương tựa ở trần gian bị hủy diệt tiêu tan thì chúng con đã có một nơi cư ngụ vĩnh viễn mà Chúa đã chuẩn bị cho chúng con ở trên trời.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ đồng hành với chúng con trên con đường hướng tới cuộc sống vĩnh hằng nơi Thiên Chúa.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.