Suy niệm với Mẹ, ngày 29.4

0

Thứ Ba 29/04/2014

Lễ nhớ Thánh Catarina Siêna

Ga 3,7b-15

“Gió muốn thổi đâu thì thổi” (Ga 3,8)

Như Mẹ: Chúa Giêsu nhắc chúng ta ý thức về sự hiện diện của Chúa Thánh Thần. Nếu không có ơn ban và sự trợ lực của Thánh Thần thì chúng ta không thể biết gì về Thiên Chúa. Người thật sự không thể thiếu trong đời sống của người Kitô hữu chúng ta, nhất là trên hành trình rao truyền Tin Mừng cứu độ, chúng ta lại càng cần Người hướng dẫn và che chở trước biết bao sóng gió và cạm bẫy của satan.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, xin cho con luôn biết nhạy cảm với ơn Chúa Thánh Thần để những gì Chúa ban cho con không trở nên vô hiệu, và giúp con chu toàn sứ mạng tông đồ trên hành trình dương thế này.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, xin Mẹ giúp con biết cộng tác với ơn ban của Chúa Thánh Thần để biến đổi cuộc đời.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.