Suy niệm với Mẹ, ngày 30.4

0

Thứ Tư 30/04/2014 

Lễ nhớ Thánh Piô V

Ga 3,16-21

“Người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng” (Ga 3,19)

Như Mẹ: Chúa đã nói cho chúng ta quá rõ về bản chất con người là yếu đuối và tội lỗi. Khi sa ngã phạm tội, chúng ta bị ma quỷ thống lãnh và bịt mắt, nên thường không nhận ra ánh sáng của Chúa, và cũng không nhận ra sự hèn yếu của bản thân để ăn năn hối cải mà xin ơn tha thứ. Hôm nay, Chúa mời gọi chúng ta từ bỏ bóng tối của sự dữ để bước vào ánh sáng vĩnh cửu của Chúa bằng cách can đảm thú nhận tội lỗi mà sửa đổi bản thân.

Với Mẹ: Lạy Chúa, con thích làm theo ý của mình, thích thả mình theo những khoái lạc của tội lỗi mà lỗi phạm cùng Chúa. Xin Chúa tha thứ cho con, xin giúp con biết sống thật với Chúa, với tha nhân và với chính mình. Con xin trở về với Chúa.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa ban ơn trợ lực giúp con vượt qua cám dỗ của satan.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.