Suy niệm với Mẹ – ngày 21.6

0

Thứ Bảy. ngày 21.06.2014

Thánh Luy Gonzaga

Mt 6, 24-34

“Trước hết, hãy lo tìm kiếm Nước Thiên Chúa
và đức công chính của Người…” (Mt 6,33).

Như Mẹ: Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta phải đặt Lời Chúa và việc tìm kiếm hạnh phúc thiên đàng lên trên hết. Chúa không bảo chúng ta sống thờ ơ, bàng quan với mọi sự trần thế, nhưng dù làm gì, nói gì chúng ta đều quy về Chúa và vì lòng yêu mến Ngài. 

Với Mẹ: Lạy Chúa! Cuộc sống có quá nhiều lo lắng toan tính, khiến chúng con quên mất việc chính yếu mình phải làm. Chúng con thờ ơ với Chúa, không còn tha thiết và không cảm thấy phải có Chúa, phải chọn Chúa và đặt Chúa lên trên tất cả đời sống của mình. Xin cho chúng con ưu tiên tìm kiếm Chúa trên hết mọi sự.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria! Xin giúp chúng con biết noi gương Mẹ, chọn Chúa là trung tâm đời sống của mình, luôn trung thành trong việc phụng thờ Chúa và say mê tìm kiếm Nước Trời.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.  

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.