Suy niệm với Mẹ, ngày 24.7

0

Thứ Năm, ngày 24.07.2014

Thánh Sarbêliô Makhluf, Lm

Mt 13,10-17

“Anh em thật có phúc” (Mt 13,16)

Như Mẹ: Các tông đồ và các môn đệ thật có phúc vì đã trực tiếp nghe và thấy Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ trần gian. Chúng ta là những Kitô hữu, tuy không được diễm phúc trực tiếp tai nghe và mắt thấy Chúa, nhưng chúng ta thật có phúc vì “không thấy mà tin”. Qua phép rửa, chúng ta được tham dự vào hàng ngũ những người có phúc.

Với Mẹ: Chúa ơi,còn biết bao người chưa được đón nhận ơn cứu độ vì chưa có ai nói cho họ và chỉ cho họ, “thấy” và “nghe” về Chúa. Xin cho chúng con biết sử dụng những hồng ân Chúa ban, để chúng con sẵn sàng lên đường đem ơn cứu độ của Chúa cho những ai đã chối bỏ hoặc chưa được biết Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ, Mẹ là người có phúc nhất vì đã tin, xin cho chúng con luôn sống tâm tình tạ ơn Chúa vì hồng ân đức tin Chúa đã ban cho.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.