Triều đại 252: Đức Giáo hoàng Lêô XII

0

Đức Lêô XII tên thật là Hannibal Sermattei Della Genga, sinh ngày 22-8-1760 tại lâu đài Genga, miền Spôlêtô, gần Ancône, trong một gia đình thuộc giới quý tộc. Chịu chức linh mục năm 1783, làm Giám mục thành Tyr năm 1793, sau đó làm khâm sứ Tòa thánh tại Lucerne đến năm 1798. Năm 1816, làm Hồng y và năm 1820, làm Giám mục quản Roma. Sau khi đức Piô VII qua đời, ngài được bầu làm Giáo hoàng ngày 28-9, đăng quang ngày 5-10-1823. Là vị Giáo hoàng tốt lành và rất nhân từ, ngài quan tâm đặc biệt đến người nghèo, phân phát tiền bạc, xóa nợ cho nhiều người, bãi bỏ một số khoản thuế cho dân chúng, giảm bớt những chi phí của giáo triều. Ngài chú tâm đến những liên hệ với các quốc gia bằng những hiệp định giúp các Giáo hội địa phương cải tổ lại nền móng. Ngài tái xác nhập việc lập lại Dòng Tên bởi đức Piô VII, xóa sổ tác phẩm của Galilê khỏi danh mục sách bị cấm. Ngài cử hành Năm Thánh 1825, tái thiết đền thờ thánh Phaolô ngoại thành đã bị hỏa hoạn năm 1823. Đức Lêô XII qua đời ngày 10-2-1829.

Comments are closed.