Suy niệm với Mẹ, ngày 10.9

0

Thứ Tư, ngày 10.09.2014 

Tuần 23 Thường niên

Lc 6,20-26

“Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó,
vì Nước Thiên Chúa là của anh em” (Lc 6,20)

Như Mẹ: Đức Giêsu đến thế gian để thiết lập vương quốc Nước Trời. Vương quốc đó đặt nền tảng trên hiến chương Nước Trời, một hiến chương hoàn toàn mới lạ. Hiến chương đó chúc phúc cho những người nghèo khổ hay đang phải đau buồn, cho những ai biết xót thương người hay khao khát sự công chính. Hiến chương đó là con đường mở rộng cho mọi người tiến vào Nước Thiên Chúa, một vương quốc đầy an ủi và yêu thương.

Với Mẹ: Xin Chúa giúp chúng con biết đón nhận mọi hoàn cảnh của cuộc sống với niềm tín thác để qua đó, chính Chúa sẽ tác động và nâng đỡ chúng con trên đường tiến về quê trời.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ cũng giúp chúng con biết tín thác vào Chúa như xưa kia Mẹ đã tín thác.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh). 

Comments are closed.