Suy niệm với Mẹ, ngày 22.9

0

Thứ Hai, ngày 22.09.2014

Tuần 25 Thường niên

Lc 8,16 – 18

“Chẳng có ai đốt đèn, rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường,
nhưng đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng” (Lc 8,16).

Như Mẹ: Đặc tính của ánh sáng là để chiếu soi. Con người nhờ ánh sáng chiếu soi mà nhận biết mọi thứ. Cũng vậy, mỗi Kitô hữu cũng nhận được ánh sáng từ Đức Kitô phục sinh. Do đó, trách nhiệm của mỗi Kitô hữu là phải chiếu giãi ánh sáng đó cho mọi người nhìn thấy, để qua đời sống của mình, họ phản chiếu khuôn mặt Đức Kitô cho mọi người.

Với Mẹ: Xin Chúa giúp con tiếp nhận ánh sáng từ Chúa, đó là những việc tốt lành, là tình yêu và lòng bác ái, là chân thiện mỹ. Xin cho đời sống con phản chiếu ánh sáng của Chúa cho những người xung quanh.

Nhờ Mẹ: Mẹ được gọi là Sao Mai phản chiếu ánh sáng của Mặt Trời Công Chính là Đức Kitô. Xin Mẹ giúp con phản chiếu ánh sáng đó.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.  

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh). 

Comments are closed.