Suy niệm với Mẹ, ngày 21.11

0

Thứ Sáu, ngày 21.11.2014

Mẹ dâng mình vào đền thờ – lễ nhớ 

Mt 12,46-50

“Phàm ai thi hành ý muốn Cha tôi,
Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi” (Mt 12,50)

Như Mẹ: Đức Giêsu không bao giờ coi nhẹ tình cảm gia đình, Ngài lại càng không hề lãnh đạm với Mẹ và anh em của Ngài. Tuy nhiên, Ngài luôn đề cao mối liên hệ thiêng liêng trong niềm tin và lòng yêu mến theo Tin Mừng. Đó là những con người, đặc biệt là Mẹ Maria luôn luôn hết lòng biết lắng nghe và thi hành thánh ý Thiên Chúa.

Với Mẹ: Thiên Chúa mời gọi chúng con ý thức mình thực sự là anh chị em với Chúa khi chúng con biết noi gương Mẹ Maria, cố gắng sống “xin vâng” mỗi ngày để thi hành thánh ý Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, Mẹ là mẫu gương tuyệt hảo của việc lắng nghe và thi hành thánh ý Thiên Chúa. Xin Mẹ giúp chúng con luôn sẵn sàng thưa: “Lạy Chúa, này con đến để thi hành thánh ý Chúa” (Lc 1,38).

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.