Suy niệm với Mẹ – ngày 01.12

0

Thứ Hai, ngày 01.12.2014

Tuần 1 MV

Mt 8,5-11

“Lòng tin mạnh mẽ” (Mt 8,10)

Như Mẹ: Tuy là một người dân ngoại, nhưng viên đại đội trưởng đã có lòng tin tuyệt đối vào Chúa. Ông tin vào sự nhân từ của Chúa, Người sẽ thương xót mà cứu chữa cho đầy tớ của ông khỏi bệnh. Ông tin vào sự cao cả của Chúa, nhận thấy mình bất xứng, không đáng Chúa trực tiếp đến nhà. Ông tin vào quyền năng tuyệt đối của Đức Giêsu, chỉ cần Người muốn và phán một lời là tên đầy tớ được khỏi bệnh. Chúa cảm kích và khen ông có lòng tin mạnh mẽ.

Với Mẹ: “Ai tin và chịu phép rửa mới được ơn cứu độ”. Lạy Chúa, xin gia tăng lòng tin cho chúng con, để chúng con luôn biết nương tựa vào Chúa, đến với Chúa và đón nhận ơn cứu độ.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ dạy chúng con biết noi gương Mẹ, luôn vững tin vào Chúa trong mọi hoàn cảnh cuộc đời.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu chịu phép rửa nơi sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.