Suy niệm với Mẹ, ngày 03.01

0

Thứ Bảy, ngày 03.01.2015

Danh thánh Chúa Giêsu

Ga 1,29-34

“Có người đến sau tôi,
nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi” (Ga 1,30)

Như Mẹ: Ông Gioan Tẩy Giả đã chu toàn sứ vụ ngôn sứ cho Đấng Cứu Thế bằng cả đời sống của mình. Hôm nay, Chúa cũng đang mời gọi chúng ta sống và làm chứng cho sự hiện diện của Chúa bằng lời nói và bằng cả cuộc sống để xác tín niềm tin vào Đấng Cứu Độ đời mình, theo gương thánh Gioan Tẩy Giả năm xưa.

Với Mẹ: Cảm tạ Chúa đã cho chúng con được chia sẻ chức vụ ngôn sứ khi chịu phép rửa. Vai trò ngôn sứ đòi hỏi nhiều hy sinh và đau khổ, nhất là trong thời đại hôm nay, xin thêm sức mạnh của Thánh Thần cho chúng con, để chúng con nên sứ giả Tin Mừng cứu độ của Chúa.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, xin Mẹ dạy chúng con biết can đảm thực thi thánh ý Chúa vì tin rằng Chúa luôn ở bên chúng con và hằng nâng đỡ chúng con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin cho được ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.