Suy niệm với Mẹ, ngày 07.01

0

Thứ Tư, ngày 07.01.2015 

Sau lễ Chúa Hiển Linh

Mc 6,45-52

Các môn đệ “cảm thấy bàng hoàng sửng sốt, vì các ông đã không hiểu phép lạ bánh hoá nhiều: lòng các ông còn chai đá!” (Mc 6,51-52).

Như Mẹ: Đi theo Chúa Giêsu nhiều, các môn đệ đã chứng kiến nhiều phép lạ lớn lao Chúa làm là hoá bánh ra nhiều, nhưng các ông vẫn chưa hiểu chưa tin. Đức tin là một hồng ân Chúa ban, nhưng để đức tin đó thấm vào lòng thì cần phải trải qua nhiều thử thách.

Với Mẹ: Không ai tự nhiên mà có đức tin, nhưng chính Chúa đã ban. Lạy Chúa, chính Chúa đã ban cho chúng con đức tin, nhưng đức tin của chúng con đang hời hợt lắm, lòng chúng con chưa xác tín vào quyền năng và tình thương của Chúa. Xin Chúa chạm vào sâu thẳm của lòng chúng con, Chúa ơi.

Nhờ Mẹ: Mẹ có phúc vì đã tin. Vì tin, nên Mẹ luôn hướng lòng về với Chúa. Xin Mẹ làm cho chúng con tin vững, luôn mở lòng ra với Chúa.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.