Suy niệm với Mẹ, ngày 16.01

0

 Thứ Sáu, ngày 16.01.2015

Mc 2,1-12

“Người ta đem đến cho Chúa Giêsu
một kẻ bại liệt, có bốn người khiêng” (Mc 2,3)

Như Mẹ: Đoạn Tin Mừng cho chúng ta một bài học về sự đồng tâm, đoàn kết và tương trợ lẫn nhau giữa người khỏe mạnh và lành lặn với người đau yếu và tật nguyền. Đó là tinh thần của Tin Mừng. Tất cả mọi Kitô hữu đều được mời gọi để cộng tác vào việc thực thi bác ái.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con thường sống khép kín: không mở lòng mình ra để người khác giúp đỡ và cũng không sẵn sàng để giúp đỡ người khác khi có thể. Xin cho chúng con có một tấm lòng nhạy bén trước nỗi đau khổ và thiếu thốn của tha nhân vì danh Chúa.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, xin Mẹ đừng bỏ rơi chúng con, nhưng xin Mẹ đoái thương nhìn đến chúng con bằng ánh mắt thương xót và lòng nhân từ vô biên của Mẹ mà chữa lành chúng con khỏi lối sống khép kín và vô tâm.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.