Suy niệm với Mẹ, ngày 21.01

0

Thứ Tư, ngày 21.01.2015

Thánh Anê, Tntđ

Mc 3,1-6

“Đức Giêsu giận dữ, rảo mắt nhìn họ,
buồn khổ vì lòng họ chai đá” (Mc 3,5)

Như Mẹ: Đoạn Tin Mừng cho chúng ta thấy Chúa Giêsu rất là con người. Chúa có những ưu tư, phiền muộn và nổi giận, nhưng khác chúng ta là Chúa không phạm tội. Ngài giận vì chúng ta tội lỗi và cứng lòng tin, giận vì chúng ta luôn đi ngược lại với lòng nhân hậu, bác ái khoan dung của Ngài. Ánh mắt của Chúa mời gọi mỗi người chúng ta thay đổi cách sống.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Chúa biết chúng con yếu đuối vì mang tính xác phàm, và Chúa biết chúng con cần có Ngài bên cạnh để dạy dỗ, bảo ban, uốn nắn. Xin hướng dẫn và kéo chúng con về mỗi khi chúng con đi lạc con đường mà Chúa mong muốn chúng con đi.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa đoái thương chúng con luôn mãi, cho dù chúng con có yếu đuối, tội lỗi và bội tín với Chúa đi nữa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.