Suy niệm với Mẹ, ngày 22.01

0

  Thứ Năm, ngày 22.01.2015

Thánh Vinh Sơn, Pttđ

Mc 3,7-12

“Người ta lũ lượt đi theo Người” (Mc 3,7)

Như Mẹ: Bài Tin Mừng hôm nay cho cho chúng ta thấy được Chúa Giêsu như là một vị lương y luôn bận rộn với việc chữa bệnh cho mọi người. Tình yêu và lòng thương xót của Chúa đã thu hút những người nghèo khổ, bệnh tật tìm đến với Người. Chúa không phân biệt đối xử, Chúa yêu thương hết mọi người đến với Chúa.

Với Mẹ: Tất cả chúng con ai cũng đang mang trong mình một thứ bệnh, có thể bệnh thể xác, có thể bệnh tâm hồn. Xin ban ơn soi sáng để chúng con can đảm nhận ra những sai lỗi của mình, ăn năn thống hối, quyết tâm sửa đổi và năng tìm đến với Bí Tích Giải Tội, đến với Thánh Thể và Lời Chúa để được chữa lành.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa thương tha thứ và chữa lành vết thương tội lỗi nơi tâm hồn chúng con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.