Suy niệm với Mẹ, ngày 23.01

0

Thứ Sáu, ngày 23.01.2015

Mc 3,13-19

“Đức Giêsu lên núi và gọi những kẻ Người muốn” (Mc 3,13)

Như Mẹ: Trước khi bắt đầu một công việc hay quyết định một việc gì thì Đức Giêsu thường tìm một nơi thanh vắng để cầu nguyện, tức là để gặp gỡ Chúa Cha, để tìm thánh ý Cha mà thực hiện. Chúng ta cần theo gương Người để biết tìm đến với Chúa, tìm ý Chúa và cố gắng làm theo ý Chúa trong mọi vấn đề của cuộc sống.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Con người ngày nay dường như muốn chối bỏ sự hiện diện của Chúa. Họ không muốn ai chi phối sự lựa chọn của họ. Lối sống tự do, thực dụng và tôn sùng cái tôi đã khiến nhân loại ngày càng xa Chúa. Xin cho chúng con biết gắng bó với Chúa nhiều hơn.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ dẫn dắt chúng con trên mọi nẻo đường của cuộc đời, để không lạc xa con đường cứu độ mà Chúa đã dành cho chúng con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Mẹ lên trời. Ta hãy xin cho được ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.