Thánh Rây-Mun-Đô Pê-Nha-Pho

0

Ngày 07 tháng 01

THÁNH RÂY-MUN-ĐÔ PÊ-NHA-PHO

Linh mục, lễ nhớ (1175 – 1275)

 

Thánh Rây-Mun-Đô sinh vào khoảng năm 1175 tại Ca-ta-lu-nha nước Tây Ban Nha trong một gia đình qúy phái thuộc dòng tộc Pê-nha-pho. Cậu rất thông minh ngay từ nhỏ cậu đã được hấp thụ một nền giáo dục kitô giáo chắc chắn.

Năm lên 20 tuổi, Rây-mun-đô được bổ nhiệm làm giáo sư triết học ở Bắc-xơ-lông. Nhưng vì muốn mưu ích cho Giáo Hội đắc lực hơn, giáo sư Rây-mun-đô đến Bô-lôn-nhơ nghiên cứu về giáo luật và dân luật. Sau khi đã đậu bằng tiến sĩ luật, Rây-mun-đô được bổ nhiệm giữ ghế giáo sư luật tại Đại Học Bô-lôn-nhơ trong suốt 3 năm. Dạy học được bao nhiêu tiền, ngài phân phát hết cho người nghèo.

Năm 30 tuổi, Rây-mun-đô đã đậu tiến sĩ giáo luật và dân luật và dạy môn luật tại đại học Bô-lô-ni-a, Ngài là vị giáo sư nổi danh trong giới thần học và giáo luật. Sau đó nhận lời mời của Đức giám mục Bê-ren-ga-ri-ô, Rây-mun-đô về giúp giáo phận quê nhà làm kinh sĩ nhà thờ chánh toà, Cha đã nêu gương sáng về nhân đức và sự hiểu biết trong chức vụ đó cho cả hàng giáo sĩ lẫn giáo dân, ngoài ra cha luôn thể hiện nếp sống hiền hòa và lòng tôn kính Đức Trinh nữ Maria.

Năm 1222, cảm mến lý tưởng Dòng Đa Minh, Cha đã xin nhập Dòng Đa Minh tại Tu viện Catarina. Với đời sống nhân đức, nổi nang về lòng bác ái, về tình thương đối với người nghèo Cha đã kiếm tiền để chuộc người bị bắt làm nô lệ. Vốn thông minh và tính tình điềm đạm, người còn nổi bật về nhiệt tâm đào tạo các linh mục cho sứ vụ tương lai và để tiện dụng cho các vị ấy, người đã soạn cuốn “Tổng yếu giáo lý” súc tích đầy kinh nghiệm khôn ngoan về mục vụ. Đức Giáo Hoàng Ghê-gô-ri-ô IX đã mời Cha về Roma làm việc tại giáo triều và làm linh hướng cho người.

Ở trong Dòng, Cha rất được tín nhiệm và được cử làm Bề trên Tổng quyền làm năm 1238, là người thứ hai kế nhiệm Cha Thánh Đa Minh, sau Cha Giocđanô. Vì sinh hoạt trí thức nhiều, Cha bị bệnh và xin từ chức sau hai năm làm việc.

Ít lâu sau đó Cha sang A-ra-gông làm linh hướng cho Vua Gia-cô-bê I và giúp Vua lập toà án tôn giáo, xét những vụ vi phạm đức tin. Cha cũng chép một số sách vở, với cuốn “Tổng luận về Đức Sám Hối”, Cha để lại một tập luận nổi tiếng và có thứ tự về vấn đề mục vụ.

Cha qua đời ngày 6 tháng 1 năm 1275 tại Bác-xê-lô-na thọ gần 100 tuổi và được Đức Giáo Hoàng Cơ-lê-men-tê VIII đã phong hiển thánh cho ngài ngày 20/4/1601. Cha được mệnh danh là quan thầy các luật gia.

Bài Học

Thánh Rây-Mun-Đô đã nêu cao tấm gương về tinh thần từ bỏ và sự vâng phục. Vì như chúng ta thấy ngài là một linh mục, giáo sư sáng giá tại trường Đại Học nổi tiếng, thế mà ngài đã từ bỏ địa vị đó để vâng lời Đức Cha Bê-ren-ga-ri-ô trở về quê nhà phục vụ.

Ngoài ra Cha còn biểu lộ một con người đầy lòng mến Chúa, với một đức tin mãnh liệt và hăng say trong sứ vụ được giao, Chúa trồng ở đâu Ngài nở hoa ở đó, dù là dạy học hay làm một kinh sĩ, Cha đã luôn nêu gương sáng về nhân đức và sự hiểu biết của mình trong chức vụ cho cả hàng giáo sĩ lẫn giáo dân, bên cạnh đó, cha luôn thể hiện nếp sống hiền hòa và lòng tôn kính Đức Trinh nữ Maria.

Lời nguyện

Lạy Cha toàn năng chí thánh, Cha đã giãi bày sự sung mãn của lề luật Cha trong việc yêu mến đức bác ái bằng gương sáng và giáo lý của thánh Rây-mun-đô, xin Cha nhân từ đổ tràn Thánh Thần Cha trên chúng con, để tâm hồn chúng con được vững mạnh nhờ sự yêu mến, nhờ đó, chúng con thực sự tiến triển trong tự do của con cái Cha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa Cha hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.

Comments are closed.