Suy niệm với Mẹ, ngày 06.02

0

Thứ Sáu, ngày 06.02.2015

Thánh Phaolô Miki và các bạn, tđ

Mc 6,14-29

“Vua buồn lắm, nhưng vì đã trót thề
trước khách dự tiệc” (Mc 6,26).

Như Mẹ: Hình ảnh của vua Hêrôđê trong bài Tin Mừng hôm nay hiện lên thật đáng buồn và tội nghiệp. Tuy đầy uy quyền nhưng ông đã không vượt qua nổi danh dự của bản thân, để rồi buông theo tội lỗi mà làm điều bất nhân bất nghĩa. Chúng ta có dám sống cho sự thật
hay không, trong một xã hội đầy giả dối
và độc ác này?

Với Mẹ: Lạy Chúa, vì quá xem nặng lợi ích cá nhân, chúng con không dám sống cho Tin Mừng của Chúa. Như thế, làm sao chúng con làm chứng cho Chúa? Xin cho mỗi người chúng con biết sống theo sự thật, dù khó khăn đến mấy!

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con hằng ghi nhớ và tin vào lời Chúa hứa: Phúc thay ai chịu bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.