Suy niệm với Mẹ, ngày 08.02

0

Ngày 08.02.2015

Chúa Nhật 5 – TN B, Tv 1

Mc 1,29-39

“Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy, cơn sốt dứt ngay” (Mc 1,31)

Như Mẹ: Qua việc Chúa Giêsu chữa lành bệnh cho mẹ vợ ông Phêrô, chúng ta hãy học theo gương Người khi chăm sóc bệnh nhân: Ân cần, nhẹ nhàng và đồng cảm. Đó là tất cả những gì chúng ta phải làm đối với họ. Chúng ta cũng hãy chạm đến anh chị em chúng ta đang bệnh tật bằng lời cầu nguyện, để xin Chúa chữa lành.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Dù chúng con bệnh tật hay tội lỗi, nhưng nếu chúng con biết đến với Chúa với lòng thành thật thì chắc chắn chúng con sẽ được Chúa chữa lành và tha thứ. Xin Chúa giúp chúng con cũng biết mở lòng ra để sẵn sàng giúp đỡ những ai cần đến chúng con, nhất là người nghèo khổ.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin cùng chúng con lên đường để rao truyền lòng thương xót của Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.