Suy niệm với Mẹ, ngày 13.6

0

Thứ Bảy, ngày 13.06.2015

Trái tim Mẹ

Lc 2,41-51

“Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng” (Lc 2,51).

Như Mẹ: Một người yêu ai thì thường hay nghĩ và nhớ về người đó. Mẹ Maria là một người mẹ luôn nhớ về con mình. Mẹ gắn bó với Chúa Giêsu, Con của Mẹ, một cách mật thiết. Cả cuộc đời của Mẹ, Mẹ hoàn toàn sống nhờ Chúa và cũng hoàn toàn sống cho Chúa. Mẹ thật là người mẹ tuyệt vời nhất trong tất cả các bà mẹ.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chấp nhận làm con của Mẹ Maria, Chúa đã vâng lời Mẹ. Xin cho chúng con biết mang lấy tâm tình của Chúa mà tôn sùng Mẹ của Chúa cách chân thành.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Hiển Tu, Mẹ là khuôn mẫu cho những ai sống đời thánh hiến. Xin Mẹ giúp đỡ, hướng dẫn các tu sĩ nam nữ để họ sống trọn ơn gọi một cách trung thành và tận tâm với sứ vụ tông đồ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên đàng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.