Suy niệm với Mẹ, ngày 17.6

0

Thứ Tư, ngày 17.06.2015

Tuần 11 TN

 Mt 6,1-6.16-18

“Khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả…” (Mt 6,2).

Như Mẹ: Bố thí là một việc làm tốt đẹp, nhưng nếu bố thí mà chỉ để khoe khoang thì lại trở nên một chuyện không hay đối với người tin vào Chúa. Chúa muốn chúng ta bố thí hay làm một việc tốt, làm với lòng khiêm nhường và âm thầm, chỉ cần Chúa biết là được, không cần phải cho người đời biết làm gì!

Với Mẹ: Con người thường thích được tiếng tăm và được lời khen ngợi. Chúng con cũng thường rơi vào tình trạng như thế. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết làm việc gì thì cứ như thể là làm cho chính Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương linh hồn và xác lên trời, Mẹ có địa vị và phẩm giá cao sang trước toà Chúa, nhưng Mẹ lại sống rất giản dị và âm thầm, xin cho chúng con biết noi gương Mẹ.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.