Suy niệm với Mẹ, ngày 25.6

0

Thứ Năm, ngày 25.06.2015

Tuần 12 TN 

Mt 7,21-29

“Ai nghe những lời Thầy nói đây
mà đem ra thực hành, thì ví được
như người khôn xây nhà trên đá” (Mt 7,24).

Như Mẹ: Muốn trở thành môn đệ đích thực của Thầy Giêsu, thì phải nghe lời của Thầy. Mà lời của Thầy Giêsu là lời hằng sống, lời vững chắc và là lời mang lại sự sống đời đời. Ai nghe lời đó mà đem ra thực hành thì ví được như người khôn xây nhà trên đá vậy.

Với Mẹ: Con người hôm nay hình như đang thích chạy theo những gì nhất thời và chóng qua. Họ đang bị cuốn hút vào đó, rồi rơi vào tình trạng bế tắc… Lạy Chúa, xin cho chúng con biết say mê nghe lời của Chúa, rồi ra sức mà sống lời ấy cho trọn.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa, Mẹ hằng vâng nghe và làm theo thánh ý của Thiên Chúa. Xin Mẹ hướng dẫn chúng con, để chúng con biết sống theo lời Chúa dạy.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

Comments are closed.