Suy niệm với Mẹ, ngày 26.6

0

Thứ Sáu, ngày 26.06.2015           

Tuần 12 TN

Mt 8,1-4

Người mắc bệnh phong nói với Chúa Giêsu: “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn,
Ngài có thể làm cho tôi được sạch” (Mt 8,2).

Như Mẹ: Ngày nay, bệnh phong đã được khống chế, nên không còn là mối nguy hiểm đối với con người nữa. Chúng ta không mắc bệnh phong về mặt thể lý, nhưng lại có thể mắc bệnh phong về mặt tâm linh: thờ ơ với Thiên Chúa. Liệu chúng ta có dám can đảm thưa với Chúa: “Xin Chúa làm cho con được sạch?”

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa là Đấng thánh. Chúa biết rõ chúng con nhơ bẩn: tội lỗi và yếu đuối. Xin Chúa cho chúng con ý thức rằng chúng con là người tội lỗi và yếu đuối, chúng con cần được Chúa xót thương, tha thứ và thanh tẩy.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cực thanh cực tịnh, Mẹ tuyền vẹn mọi đàng, xin Mẹ giúp chúng con sống thánh thiện hơn mỗi ngày.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

Comments are closed.