Suy niệm với Mẹ, ngày 29.6

0

 Thứ Hai, ngày 29.06.2015

Th. PHÊRÔ và PHAOLÔ, tông đồ

Mt 16,13-19

“Trên tảng đá này,
Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy“ (Mt 16,18).

Như Mẹ: Hiệp cùng toàn thể Giáo Hội, chúng ta mừng kính hai vị thánh tông đồ cột trụ: Phêrô và Phaolô. Cả hai vị đều đã từng là những con người đầy tội lỗi và yếu đuối: chối Chúa, bắt bớ đạo Chúa,… Nhưng, khi tin và đi theo Chúa, các ngài lại cháy bừng một tình yêu với Chúa. Khi đã tin Chúa, các ngài đã chấp nhận hy sinh cả tính mạng để làm chứng cho đức tin của mình.

Với Mẹ: Lạy Chúa, giữa biết bao thăng trầm của cuộc đời, xin cho chúng con vững bước theo Chúa như hai vị tông đồ xưa kia. Xin cho chúng con can đảm từ bỏ chính mình, vác thánh giá của mình hằng ngày mà đi theo Chúa cho đến trọn cuộc đời.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ chẳng vướng bợn nhơ, xin cho chúng con ngày càng sạch tội hơn, tin tưởng hơn trên hành trình theo Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.