Suy niệm với Mẹ, ngày 30.6

0

Thứ Ba, ngày 30.06.2015

Tuần 13 TN

 Mt 8,23-27

“Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất!” (Mt 8,25).

Như Mẹ: Các môn đệ khi thấy biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền, liền sợ hãi la lên với Chúa Giêsu: “xin cứu chúng con, chúng con chết mất!” Tại sao các môn đệ lại sợ hãi? Chúa cho biết là vì các ông kém lòng tin. Nếu có lòng tin vào Chúa, chẳng có gì phải sợ hãi cả!

Với Mẹ: Sống giữa biển cả cuộc đời đầy dẫy sự dữ này, con người thường xuyên phải lo âu sợ hãi. Chúng con cũng như bị chao đảo giữa dòng đời đó, vì thế nỗi lo âu sợ hãi cứ phập phồng bên lòng. Xin cho chúng con biết bám víu vào Chúa trong mọi hoàn cảnh.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ rất đáng yêu mến, Mẹ luôn cậy dựa vào Chúa là nơi nương náu an toàn. Xin Mẹ dẫn dắt chúng con tiến bước trên dòng đời này với một niềm tin tưởng, phó thác vào tình thương quan phòng của Thiên Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.