Suy niệm với Mẹ, ngày 14.7

0

 Thứ Ba, ngày 14.07.2015

Th. Camillô Lellis, lm

Mt 11,20-24

“Khốn cho các ngươi” (Mt 11,21).

Như Mẹ: Chúa khiển trách những người đã được chứng kiến rất nhiều phép lạ nhưng không tỏ lòng sám hối. Nhiều lúc, chúng ta cũng thờ ơ trước những việc lớn lao mà Chúa đã làm cho chính chúng ta trong cuộc sống hằng ngày.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, chúng con là những người rất may mắn được sống trong thời đại khoa học kỹ thuật tiến bộ. Nhờ thế, chúng con dễ dàng mua được Sách Thánh. Xin cho chúng con biết say mê yêu Lời của Chúa, rồi hết lòng đem ra thực hành, để là người được Chúa chúc phúc, chứ không phải là người bị chúc dữ.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Đấng trọng thiêng, Mẹ là người diễm phúc hơn ai hết, vì Mẹ đã nghe và sống Lời của Chúa. Xin Mẹ giúp chúng con biết dùng Lời Chúa để canh tân mỗi ngày, để không bị Chúa khiển trách là “khốn cho các ngươi”.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.

phone-icon