Suy niệm với Mẹ, ngày 26.7

0

Ngày 26.07.2015

Chúa Nhật  17 TN – Năm B, Tv tuần I

Ga 6,1-15

“Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó” (Ga 6,11).

Như Mẹ: Ngày xưa, Chúa Giêsu đã làm phép lạ hoá bánh ra nhiều nuôi đám đông dân chúng đi theo Người nơi hoang vắng. Ngày nay, phép lạ này vẫn được tiếp diễn trong Thánh Lễ. Người trao ban bánh đích thực, bánh đưa tới sự sống muôn đời, là chính thân thể Người cho mọi người qua mọi thế hệ.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Diễm phúc nào bằng khi hằng ngày chúng con được mời gọi quy tụ nơi bàn tiệc Thánh Thể để đón nhận chính Mình và Máu của Con Chúa, làm thần lương nuôi dưỡng tâm hồn chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ yên ủi kẻ âu lo, xin giúp chúng con ý thức hơn nữa mỗi khi tham dự thánh lễ và chuẩn bị tâm hồn cho xứng đáng để được đón rước Mình và Máu Thánh Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.

phone-icon