Suy niệm với Mẹ, ngày 27.7

0

 Thứ Hai 27.07.2015

Tuần 17 TN

Mt 13,31-35

“Mở miệng ra tôi sẽ nói dụ ngôn,
công bố những điều đã được giữ kín
từ tạo thiên lập địa” (Mt 13,30).

Như Mẹ: Chúa Giêsu đã dùng hàng loạt những hình ảnh khác nhau qua các dụ ngôn để mặc khải cho chúng ta hiểu về Nước Trời. Điều cần thiết còn lại là: ta hãy để tâm hồn mình mở ra, đơn sơ, khiêm hạ thì mới có thể đón nhận được mầu nhiệm Nước Trời.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Xin cho chúng con một tâm hồn đơn sơ để hiểu được mầu nhiệm Nước Trời. Rồi xin cho chúng con cũng biết chia sẻ mầu nhiệm đó qua việc sống đơn sơ, khiêm nhường và tận tâm đến với những người chưa hề nghe giảng về mầu nhiệm Nước Thiên Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu, xin cùng chúng con lên đường rao truyền Tin Mừng cứu độ cho những ai chưa nhận biết Chúa.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.

phone-icon