Ý cầu nguyện tháng 7/2015

0

+ Xin cho các bạn trẻ biết thành tâm, thiện chí bước theo Chúa trong ơn gọi hiến dâng. Và xin cho Hội dòng chúng con có thêm nhiều ơn gọi nhiệt thành, thánh thiện và những nữ tu kiên trung trong hành trình theo Chúa.

+ Xin cho mỗi chị em luôn bước đi trong đường lối Chúa, sẵn sàng thực thi những quyết định của Tổng hội, để Hội Dòng được canh tân trong Tình yêu của Chúa.

CÁC NGÀY GIỖ CHỊ EM

Chúa Nhật, ngày 05.7
– Chị Maria Nguyễn Thị Trúc (1992)

Thứ Tư, ngày 08.7
– Chị Rosa Trần Thị Huệ (TH,1970)

Thứ Năm, ngày 09.7
– Chị Maria Bùi Thị Ngượi (1997).
–  Mẹ Anna Nguyễn Thị Ninh (2006)

Thứ Ba, ngày 14.7
– Chị Anna Nguyễn Thị Loan (Sáng,1995)

Thứ Hai, ngày 27.7
– Chị Agata Mai Thị Vân (Quang, 1997)

Thứ Tư, ngày 29.7
– C.Maria Trần Thị Bích Vân (2013)

CÁC NGÀY MỪNG BỔN MẠNG

Thứ Hai, ngày 06.7 : Lễ thánh Maria Gôretti,
– C.Hoàng Nguyên, C.Quỳnh Trâm, C.Hồng Khuyên, C.Thu Phượng, E.Thùy Linh (Tập II)

Chúa Nhật, ngày 12.7
– Tu xá Thánh Anê Lê Thị Thành (Đà Lạt)

Thứ Tư, ngày 15.7
– Tx.Thánh Anrê Kim Thông (Phú An)

Thứ Tư, ngày 22.7: Lễ Thánh Maria Magđalêna
– Tu xá Thánh Maria Madalena (Tây Ninh ).
– C.Mến, C.Mai Khiết, C.Phạm Tuyết Lan, C.Kim Ánh, C. Nguyễn Lan.

Chúa Nhật, ngày 26.7: Lễ Thánh Gioakim và thánh Anna
– C.Thảo (An dưỡng), C.Ngoan, C.Kim Oanh, C.Ngọc Trinh, C.Thúy Hương, C.Hóa, C.Lệ Thùy, C.Huệ, C.Vũ Kim Yến, C.Thùy Linh, C.Tuyết Nhung, C.Kim Hằng, C.Lê Lệ Thủy, C.Chu Bạch Tuyết, C.Lệ Uyên, C.Kim Thoa, C.Bích Hồng, C.Phan Lệ Hằng, C.Lý, C.Đậu Kim Chi, C.Mỹ Tịnh, C.Ngọc Thu, C.Bích Liễu, C.Phương Nhu, C.Lê Phượng, C.Bạch Yến, C.Nguyễn Nhiệm, C.Nguyễn Thanh Thảo, C.Tuyết Phương, C.Cẩm Hồng, C.Luyến, C.Nguyễn Thanh, C.Phan Thảo, C.Lệ Quỳnh, C.Thanh Trang.
– Tập sinh II: E.Mai Duyên, E.Hoài Thu, E.Kim Liên, E.Nguyễn Phương, E.Kim Huyền.
– Tập sinh I: E.Trúc Quỳnh, E.Nguyễn Thảo.

Thứ Tư, ngày 29.7: Lễ  thánh Mácta
–  Lớp Bêtania (Khấn lần I,2003)
– C.Hoa, C.Thanh Vân, C.Thùy Nga, C.Duy An, C.Cẩm Hồng, C.Tú Duyên, C.Trần Thảo, C.Nhật Hàn.
– Tập sinh II: E.Nguyễn Tuyết.

 

 

Comments are closed.

phone-icon