PPS hỗ trợ dạy Giáo lý khối Xưng Tội – Phần II

0

GLXT- Phan II

Tiếp theo bài viết “PPS hỗ trợ dạy Giáo lý xưng tội – Phần I”, Ban Truyền Thông Đa Minh Tam Hiệp xin tiếp tục giới thiệu bộ sưu tập Powerpoint Slideshows 25 bài Giáo lý Xưng Tội do Linh mục Tôma Nguyễn Minh (Chánh xứ Xuân Quế) thực hiện để hỗ trợ các Giáo lý viên dạy Giáo lý khối Xưng Tội. 

Xin nhấn vào tựa bài để tải các file PPS xuống máy: 

22. Con người là hình ảnh của Thiên Chúa – Tiết 1

23. Con người là hình ảnh của Thiên Chúa – Tiết 2

24. Lương Tâm – Tiết 1

25. Lương tâm – Tiết 2 

26. Nhân đức –  Tiết 1 

27. Nhân đức – Tiết 2

28. Tội lỗi – Tiết 1

29. Tội lỗi – Tiết 2

30. Ơn Chúa

30. Mười điều răn

31. Điều răn I

32. Điều răn II

33. Điều răn III

34. Điều răn IV (a)

35. Điều răn IV (b)

36. Điều răn V

38. Điều răn VI  và IX (a)

39. Điều răn VI và IX (b)

40. Điều răn VII (a)

41. Điều răn VII (b)

42. Điều răn VIII (a)

43. Điều răn VIII (b)

46. Điều răn X (a)

47. Điều răn X (b)

Mến chúc các anh chị Giáo lý viên thành công và hạnh phúc trong việc Truyền rao Lời Chúa cho các em nhỏ.

Ban Truyền Thông

 

 

Comments are closed.