Hội thi trò chơi với bóng – Trường MG Hoa Anh Đào

0

HỘI THI TRÒ CHƠI VỚI BÓNG

Theo tinh  thần Thực hiện chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động” của Bộ GD&ĐT (năm thứ 3) và chuyên đề Tổ chức hoạt động chơi ngoài trời cho trẻ ( Quận Binh Thạnh). Trường Mẫu gíao Hoa Anh Đào tổ chức Hội thi “ TRÒ CHƠI VỚI BÓNG”.

Hội thi Trò chơi với bóng gồm các trò chơi:

  1. Bóng vào rổ
  2. Bóng theo bạn
  3. Bóng đâu rồi
  4. Bóng Chuyền đi.

       Những trò chơi này là những Vận động quen thuộc được cải biên và nâng cao yêu cầu nhằm củng cố những kỹ năng về ném trúng đích, chuyền bóng, định hướng … giúp phát triển tinh nhanh nhẹn, tự tin, sự khéo léo, tinh thần kỷ luật và đoàn kết cho các cháu.

       Qua Hội thi giúp Giáo viên có thêm những trò chơi để có thể vận dụng vào việc tổ chức hoạt đông phát triển vận động hay Hoạt động ngoài trời

Sau đây là những hính ảnh được ghi lại từ Hôi thi tại Trường Mẫu giáo Hoa Anh Đào377/22 Lê Quang Định – Phường 5 – Quận Bình Thạnh

Ban truyền thông

Comments are closed.